Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Καλώς ήρθατε στο Ραδιόφωνο Ανάμνηση
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας του Radio Anamnisi.
Το ραδιόφωνο Anamnisi βρίσκεται στη διεύθυνση:
Μηνά Γεωργιάδη 93, Ηράκλειο Κρήτη – 71305, Ελλάδα

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Radio Anamnisi
αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.
Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ανακοίνωση Αποποίησης Ευθύνης
και οποιεσδήποτε ή όλες οι συμφωνίες: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Εσάς” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο
και την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Δικό μας”, αναφέρεται
στην εταιρεία μας. “Μέρος”, “Μέρη” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή στον Πελάτη
ή εαυτούς μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη
τη διαδικασία παροχής βοήθειας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις
καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη
της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο
της Ελλαδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό,
η κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός ή αυτή, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και ως εκ τούτου ως αναφερόμενοι στα ίδια.

Cookies
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookie. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Radio Anamnisi, συναινείτε στη χρήση cookie
σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Radio Anamnisi.Περισσότερα από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες
χρησιμοποιήστε τα cookies για να μας επιτρέψετε να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικοί από μας
οι συνεργάτες θυγατρικών / διαφήμισης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

License
Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, το Radio Anamnisi ή / και οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για
όλο το υλικό στο Ραδιόφωνο Αναμνήση. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε και / ή να εκτυπώσετε
σελίδες από το https://radioanamnisi.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.


Δεν πρέπει να:
Δημοσιεύστε υλικό από το https://radioanamnisi.gr
Πωλούν, μισθώνουν ή υποδεικνύουν υλικό από το https://radioanamnisi.gr
Αναπαράγετε, αντιγράφετε ή αντιγράφετε υλικό από το https://radioanamnisi.gr
Αναδιανείμετε περιεχόμενο από το ραδιόφωνο Anamnisi (εκτός εάν έχει γίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο για αναδιανομή).


Σχόλια χρηστών
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες,
υλικού και δεδομένων (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Το ραδιόφωνο Anamnisi δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει
ή να αναθεωρήσουν τα σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις προβολές ή
γνωμοδοτήσεις του Ραδιού Αναμνησίου, των αντιπροσώπων ή των θυγατρικών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του
άτομο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους Radio Anamnisishall
να μην είστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν
και / ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και / ή δημοσίευσης και / ή εμφάνισης των Σχολίων για αυτό
δικτυακός τόπος.
Το Radio Anamnisreserves το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τα σχόλια που θεωρεί
κατά την απόλυτη κρίση του, να είναι ακατάλληλη, προσβλητική ή με άλλο τρόπο παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Δικαιολογείτε και αντιπροσωπεύετε ότι:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα Σχόλια στην ιστοσελίδα μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις
να το κάνεις;
Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή το εμπορικό σήμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.
Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή παράνομο υλικό
ή υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές ή έθιμες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες
ή παράνομη δραστηριότητα.

 

Με την παρούσα σας παρέχετε στο Radio Anamnisi μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για χρήση, αναπαραγωγή,
να επεξεργάζεστε και να εξουσιοδοτείτε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται τα σχόλιά σας σε όλες τις μορφές και μορφές
ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες;
Μηχανές αναζήτησης;
Οργανισμοί ειδήσεων.
Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο
τρόπο καθώς συνδέονται με υπερσύνδεσμους με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και
Συστηματικά αναγνωρισμένες επιχειρήσεις εκτός από την πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας,
και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων που δεν μπορούν να συνδέονται με υπερσύνδεσμοι στο Web μας